ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Bezdrevská 1036/3
370 11 České Budějovice 2

Informace o instituci ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Základní škola pro 1150 žáků s jídelnou a školní družinou.

 

Byla také jednou z prvních, které začaly uplatňovat multimediální výuku. Přispěly k tomu instalace několika interaktivních tabulí do tříd v roce 2007. V současné době je jich využíváno již 13 a jejich počet se bude v nejbližší době zvyšovat. V řadě tříd byly rovněž pro podporu výuky instalovány dataprojektory. Škola vždy měla zájem o kvalitní stravování žáků. Proto celou dobu dbala i na moderní vybavení školní kuchyně i školní jídelny. Jako jedna z prvních nabídla žákům výběr ze dvou jídel. Umožnila ji to instalace elektronického odbavování strávníků již před patnácti lety. V roce 2009 prošlo toto zařízení celkovou modernizací. V posledních letech došlo také k výměně sedacího nábytku ve třídách, rekonstrukci toalet, opravě odpočinkových ploch pro žáky, zřízení bufetu, vybavení učeben žaluziemi, rekonstrukci podlah v tělocvičnách, regulaci topného systému, a k celé řadě dalších oprav a úprav. V letech 2006 až 2009 došlo k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností budov. Byly zatepleny fasády a vyměněna všechna okna. Tato mnohamilionová investice mohla být uskutečněna pouze za výrazného přispění zřizovatele, poslední fáze v roce 2009 pak s vyžitím peněz z fondů EU.

Škola se vždy snažila nabídnout žákům také různé vzdělávací možnosti, které nejsou všude běžné. Ve školním roce 1992/93 byly poprvé zřízeny třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (v nabídce byl anglický, německý a francouzský jazyk). Žáci z těchto tříd se tradičně velmi dobře uplatňovali zejména na gymnáziích a ostatních středních školách. Od školního roku 1993/94 nabízí škola žákům také třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Pro žáky s poruchami učení a chování byly v období 1990 – 2004 určeny zprvu vyrovnávací, později specializované třídy, většinou ve třech ročnících (podle počtu žáků). Historickým krokem a velkým přínosem pro žáky i pro jejich rodiče bylo rozšíření školy o základní uměleckou školu ve školním roce 1997/98. Kapacita této součásti školy byla stanovena na 310 a byla a je plně využívána. V nabídce je individuální i skupinová výuka v hudebních oborech a dramatickém oboru. Ukazuje se, že spojení základní školy (navíc s rozšířenou výukou hudební výchovy v některých třídách) a základní umělecké školy je jak po stránce pedagogické tak po stránce ekonomické velmi výhodným řešením. Významným historickým mezníkem pro školu byl rovněž počátek roku 1992, kdy se škola stala jako první základní škola v kraji právním subjektem. Dne 1. 1. 1993 se navíc součástí právního subjektu základní školy stala také školní jídelna, což s sebou přineslo celou řadu dalších výhod. Pád železné opony v roce 1989 umožnil rozvíjet mezinárodní vztahy.

Škola spolupracovala například se školami ve Freistadtu a Ennsu v sousedním Rakousku, v Bennekomu v Holandsku, žáci měli možnost absolvovat kurzy anglického jazyka v Londýně. V létech 1997-1999 byla škola zapojena do projektu EU Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na volbu budoucího povolání. V období 2005 – 2008 se škola a další tři partnerské školy z Velké Británie, Španělska a Švédska zúčastnily projektu Comenius v rámci Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme) při komisi EU. Cílem projektu s názvem Sdílení kultury přes hranice bylo seznámit se s kulturou a životem obyvatel partnerských zemí, navázat komunikaci a přátelství se žáky a studenty těchto zemí, zlepšit a rozvíjet své znalosti zvoleného komunikačního jazyka (angličtina) a dále rozvíjet dovednosti ve využívání ICT.

K chloubě školy patří již od roku 1988 dětský pěvecký sbor Canzonetta, který vznikl původně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Od roku 1997 je jejím zřizovatelem již jen škola. Za dobu své existence dosáhl sbor řady ocenění doma i v zahraničí.

Canzonetta úspěšně reprezentovala školu, město, ale i republiku v mnoha evropských zemích, například v Dánsku, Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Řecku, Kanadě, Itálii, Belgii a Slovensku. Přípravným sborem Canzonetty je od roku 1989 dětský pěvecký sbor Da Capo, který za svého působení získal rovněž řadu ocenění. Nejvýznamnějším je asi zlaté pásmo ve dvou kategoriích a zvláštní cena poroty na Mezinárodním pěveckém festivalu pěveckých sborů "Svátky písní" v Olomouci. V roce 2006 vznikl komorní sbor Canzonetta, jehož jádrem jsou bývalí členové dětského pěveckého sboru Canzonetta Vede si velmi úspěšně a často vystupuje na veřejnosti.

Ani na poli sportovním se naše škola neztratila. Družstvo chlapců se v roce 1998 stalo mistrem republiky v sálovém fotbale, naše volejbalistky se umístili v roce 2009 na 3. místě mezi školami České republiky.

Mezi absolventy školy je řada významných osobností, které vynikaly nebo vynikají v různých oblastech našeho života.

Kde nás najdete?

Zobrazit